Bedrijfskrediet zonder jaarcijfers? Het is mogelijk!

Als startende ondernemer bent u altijd op zoek naar financiering echter kunt nog geen jaarcijfers tonen. Internet biedt hier voor een uitkomst!

Iedere startende ondernemer heeft vermogen nodig om een eigen zaak van de grond te krijgen. Dit vermogen kan een startende ondernemer met een goed bedrijfsplan krijgen bij de bank. Echter zijn er naast de bank ook andere vormen van financiers om aan het benodigde geldbedrag te komen.

Startende ondernemers met een bedrijfskrediet

Om startende ondernemers een kans te geven, bieden banken en online financiers een bedrijfskrediet aan waarbij u niet uw jaarcijfers hoeft te laten zien. Met deze bedrijfskrediet kunt u een maximumbedrag van 50.000 euro lenen.

Ook in deze tijden van economische crisis is het afsluiten van een bedrijfskrediet mogelijk. Velen denken dat juist in deze tijd iedere bank zekerheid wilt en dus de jaarcijfers van je bedrijf onder de loep wilt nemen. Bij “gewone kredieten” aan particulieren zijn de banken inderdaad een stuk huiveriger. De banken stimuleren echter juist de ondernemers, en met name de startende. Deze ondernemers zijn namelijk erg belangrijk voor de groei van de economie.

Bedrijfskrediet zonder jaarcijfers

Er zijn verschillende redenen waarom de financiële instellingen niet altijd jaarverslagen hoeven te zien voor het verstrekken van een bedrijfskrediet. De eerste reden is logisch: U als startende ondernemers kunt moeilijk jaarcijfers uw jaarverslag op orde hebben om te presenteren, u moet per slot van rekening nog beginnen. Het enige wat een beginnende ondernemer moet presenteren is een bedrijfsplan. De wijze waarop dit plan opgebouwd moet zijn is te vinden in verschillende voorbeelden van diverse sites. De site van de Rabobank is een welbekende.

Het bedrijfsplan bestaat in principe uit vier onderdelen: het persoonlijke deel, de externe organisatie, de interne organisatie en het financiële plan. In het persoonlijke deel stelt de ondernemer zich voor middels zijn persoonlijke gegevens (inclusief een CV) en eigenschappen. In het deel van de externe organisatie hoort een marktanalyse van mogelijke concurrentie en in het deel waar de interne organisatie naar voren komt dient een rechtsvorm en nagedacht te worden over de vijf P’s. De vijf P’s zijn Product, Prijs, Promotie, Plaats en Personeel. Het financiële plan is eigenlijk het belangrijkste en dient belangrijke prognoses van uw bedrijfsvoering in het komende jaar te bevatten. Naast de balans horen ook de winst-en verliesrekening en het kasstroomoverzicht er bij. Deze wordt vaak door een accountant gemaakt.

Redenen voor bedrijfskrediet zonder jaarcijfers

Een belangrijke reden is dat ondernemers de economie draaiend houden. Is er geen mogelijkheid voor ondernemers om een bedrijf op te starten, dan zal de economie tot stilstand komen. De laatste reden is dat het voor financiers erg interessant is om een krediet te verstrekken, als de bedrijf namelijk succesvol blijkt te zijn dan maakt een financierder een behoorlijke winst.

Om een bedrijfskrediet zonder jaarcijfers af te sluiten kunt u bij diverse banken aankloppen. Echter is de kans op een daadwerkelijk bedrijfskrediet zonder jaarcijfers daar wel kleiner. Op het internet zijn er diverse online financiers die kredieten verstrekken aan ondernemers met een bedrijfsplan.