Startkapitaal voor een Flex-BV

Sinds 1 oktober 2012 is er een nieuwe rechtsvorm voor bedrijven: de flex-bv. Voordelig voor u! Startkapitaal voor een Flex-bv is voor iedereen beschikbaar!

Wat houdt de flex-bv regeling in?

Sinds 1 oktober 2012 is het makkelijker geworden voor iedereen om een bedrijf op te starten. De BV is een besloten vennootschap, wat inhoudt dat de aandelen op naam uitgegeven worden. De aandelen worden dus niet vrij verhandeld op de beurs. Deze rechtsvorm wordt vaak gebruikt bij familiebedrijven, zij hebben dan aandelen in de familie zitten en zijn beperkt aansprakelijk. Zij kunnen bij een failissement niet aangesproken worden in hun eigen privé-bezit, alleen de bezittingen van de besloten vennootschap zelf kunnen worden aangepakt. Dit is een groot voordeel van de BV ten opzichte van de eenmanszaak. Dit voordeel blijft ook behouden bij de nieuwe rechtsvorm die sinds 1 oktober 2012 jongstleden is ingevoerd; de flex-bv.

Voordelen flex-bv

Er zijn sinds oktober 2012 meer mogelijkheden om een bv naar eigen preferenties in te richten, vandaar de naam ‘flex-bv’. We zetten hier een aantal voordelen uiteen van de flex-bv. Ten eerste is er veel minder bureaucratische rompslomp. Bij de ‘oude’ bv-regeling is de bankverklaring bijvoorbeeld verplicht. Ook als u een nv wilt oprichten, dan moet u een bepaald geldbedrag in de vennootschap storten.Met een bankverklaring kan u de notaris tonen dat u dit ook daadwerkelijk gedaan hebt.

Ook de verplichte accountantsverklaring vervalt. Ten opzichte van een eenmanszaak kunnen de aandelen op naam een voordeel zijn. Wat verder een voordeel is dat u stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunt uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij een uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.

Startkapitaal voor een flex-bv

Het grootste voordeel van een flex-bv is misschien wel het startkapitaal dat benodigd is. Dit startkapitaal moet ten minste bestaan uit maar liefst 1 eurocent. Ja, echt waar! Dit was voor 1 oktober 2012 €18.000, wat een drempel kon zijn voor vele ondernemers. Ook al werd deze regel omzeild door allerlei transacties, het leverde een hoop rompslomp op. Een van deze trucjes was dat het bedrag maar een enkele dag op de rekening van een bedrijf diende te staan, waarna het direct werd teruggestort naar de kredietverstrekkende bank. Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de bv, is in principe nog een van de weinige vereisten voor een oprichting.

Andere voordelen
De nieuwe wet biedt ook bescherming aan schuldeisers van de bv. Het bestuur van de onderneming moet toestemming geven voordat dividend of kapitaal mag worden uitgekeerd en moet deze toestemming weigeren als men weet of behoort te weten dat daardoor de bv niet langer haar schulden kan terugbetalen. Schat men de situatie verkeerd in, dan zijn de bestuurders stuk voor stuk aansprakelijk voor het bedrag van het tekort dat door deze uitkering is gecreërd. Hierdoor zullen investeerders sneller geneigd zijn om uw bedrijfskrediet te verstrekken, er is een kleinere kans dat zij uw geld kunnen uitkeren puur en alleen om een hoog rendement voor te schotelen aan de aandeelhouders.

De oproepingstermijn voor de algemene vergadering wordt verkort en besluiten van aandeelhouders kunnen eenvoudiger buiten vergadering worden genomen, wat een enorm tijdsvoordeel oplevert. Afspraken tussen aandeelhouders onderling kunnen statutair worden vastgelegd en zijn zodoende afdwingbaar.

<