Krediet voor zzp’ers

Krediet voor zzp’ers

Elke ondernemer heeft financiering nodig. Dus ook zelfstandigen zonder personeel, als eigen vermogen niet voldoende is dan is er altijd krediet voor zzp’ers!

Een lening van een bank of een andere financiële instelling is altijd een optie voor zzp’ers, vooral door de BBZ-regeling die de overheid heeft ingevoerd. Deze overheidsregeling is in het leven geroepen om de crisis de kop in te drukken. Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen wordt uitgebreid en nu kunnen ook gemeenten borg staan voor leningen van andere kredietverleners, naast banken.

Deze regeling zorgt ervoor dat gemeenten mensen met een uitkering naast financiële hulp, ook coaching en begeleiding kunnen bieden bij het starten van een onderneming. De overheid wil daarnaast gemeenten stimuleren hun krediet beter te beheren

BBZ-regeling: krediet voor zzp’ers

Het kabinet wilt de motor van de economie, ondernemerschap, niet doen uitvallen. Met het verruimen van de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) wil het kabinet mensen die een uitkering ontvangen sterk ondersteunen door naast kredietverlening ook coaches hulp te laten verlenen.

Het ondernemen zorgt ervoor dat innovatie niet uitsterft, nieuwe uitvindingen worden gedaan en geniaal denkvermogen niet verloren gaat. Deze factor stuwen de Nederlandse economie, die wilt concurreren met andere kenniseconomieën voort. Bovendien zorgt het ervoor dat mensen doen waar zij in uitblinken en stelt hen in staat om op eigen kracht in hun bestaan te voorzien. Voor sommige personen is het starten van een eigen bedrijf de snelste en beste manier om uit een uitkeringssituatie te geraken.

Uitbreiding BBZ-regeling

De uitbreiding van de regeling zorgt voor een vermeerdering van mogelijkheden om lokale kredietverlening aan starters open te stellen, die een uitkering ontvingen. Het onderscheiden van goede en slechte kandidaten van kredietverlening voor een samenwerkingsverband is een belangrijke taak van de gemeenten.

Zij moeten door zorgvuldige checks in de lokale omstandigheden inschatten welke partijen geschikt en ongeschikt zijn voor participatie in de regeling.

Ook het kredietbeheer wordt aangepakt door de overheid. Dit beheer is niet efficiënt genoeg geacht door de overheid om te continueren.
Gemeenten kunnen zo hun instrumenten selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening ook daadwerkelijk wordt afgelost.

Gemeenten die meer ontvangsten genereren dan het gemiddelde landelijke niveau mogen het verschil in hun eigen kas houden. Bij minder opbrengsten moeten gemeenten zelf een duit in het zakje doen. Deze regeling zorgt voor een extra stimulans voor gemeenten om hun zaken efficiënt te organiseren.

Voorwaarden BBZ-regeling

De aanvraag wordt zorgvuldig bekeken door de Gemeentelijke Sociale in uw eigen woonplaats. U moet als aanvrager de zogeheten rechtmatigheidstoets en haalbaarheidsonderzoek doorstaan, deze wordt uitgevoerd door een specialist op het gebied. Deze deskundige beoordeelt of uw aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Een zelfstandige is volgens de reglementen van de overheid:
Een persoon tussen de 18 en 65 jaar, die voor de voorziening in het levensonderhoud is aangewezen op arbeid in de eigen onderneming of zelfstandige beroep in Nederland en die voldoet aan de wetten en vereisten voor de uitvoering daarvan. Met wettelijke vereisten verstaat men dat de belanghebbende moet voldoen aan de vestigingswetgeving en aan het urencriterium (art. 3.6 van de Wet inkomstenbelasting)