Bedrijfskrediet voor starters: Iedereen kan eigen zaak beginnen

Bedrijfskrediet voor starters is niet meer zoals voorheen volop beschikbaar. Het is erg lastig om een goede financiering te regelen. Banken zijn terughoudend om geld te verstrekken door de recessie. Maar toch blijven er volop mogelijkheden. Lees hier verder.

Soorten van bedrijfskrediet

Er zijn vele diverse mogelijkheden om krediet los te krijgen bij een bank. Het is erg lastig om hier een goed en duidelijk overzicht van te verkrijgen. De strekking van dit artikel is om hier uit een te zetten wat uw mogelijkheden zijn. Logischerwijs zal elk krediet per bedrijfssoort moeten worden bekeken.

In principe kan een ieder die een bedrijf wilt opstarten via de bank een lening aanvragen. Je benadert een bank of een andere financiële instelling met uw goed doordachte plannen en de bank zal, na een uitgebreide analyse van uw plannen, te kennen geven wat de mogelijkheden zijn. Of u krijgt te horen dat uw plannen, wellicht na eventuele aanpassingen, doorgang krijgen of u krijgt te horen dat uw plannen niet deugen en dat zij er geen toekomstpotentieel in zien.

Hieronder een kort overzicht wat in een dergelijk ondernemings- of bedrijfsplan niet kan ontbreken. Verder is het moeilijk, maar niet onmogelijk wanneer je al een kredietregistratie hebt, en je moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat je met jaarcijfers aan kunt tonen dat je bedrijf potentie heeft. Zelfs dan is het niet altijd mogelijk om een lening te krijgen bij de bank.

Ondernemingsplan
Vier à vijf onderdelen mogen niet ontbreken in uw ondernemingsplan. Het persoonlijke plan waarin uw persoonlijke gegevens verwerkt zijn, uw idee, het marktonderzoek en de financiën. Soms wordt ook uw geplande organisatie als apart hoofdstuk genomen. De bank of diegene die u krediet wilt verstrekken zal met argusogen kijken naar vooral uw financiële plan. Bij het maken van het financiële plan is enige financiële kennis vereist, u moet namelijk een prognose doen van het gehele komende jaar omtrent verkopen, kasstromen etc.

Een balans moet opgesteld worden, die bestaat uit een debet(activa)- en creditzijde (of passivazijde). Een kasstroomoverzicht (of cashflow statement), waarin de kasstromen (ontvangsten en uitgaven) van uw schattingsjaar ingeschat dienen te worden. Verder moet ook een winst-en verliesrekening of exploitatiebegroting opgesteld worden, waarin de kosten en opbrengsten op een rijtje gezet worden of in een scrontovorm (zoals een balans opgesteld wordt) te zien zijn. Let op er is een verschil tussen kosten en uitgaven, ook opbrengsten en ontvangsten zijn niet hetzelfde!

Starterskrediet zonder tussenkomst van een bank

Een andere mogelijkheid is krediet aanvragen zonder tussenkomst van een bank, dit noemt men een onderhandse lening. Dit kan met hulp van de overheid, een zogenaamd microkrediet is een vorm van een onderhandse lening. Dit is een zakelijk krediet tot 50.000 euro met een marktconforme rente. Het grote voordeel van deze vorm van krediet is dat je een kredietregistratie mag hebben en er makkelijkere voorwaarden gelden dan bij een bank.

Bedrijfskrediet voor de starter

Nog een manier van geldverstrekking is via de mensenmassa: crowdfunding. Crowdfunding staat voor een input van meerdere bronnen om geld te verzamelen voor uw doeleinden. Dit kan ook uw startende bedrijf zijn. Een voordeel van deze manier is wederom geld verkrijgen zonder financiële intermediair. Ook de rente kan naar uw preferenties afgestemd worden. Wanneer uw bedrijf perspectieven biedt voor investeerders, kunt u een aardig bedrag bij elkaar halen.