Bedrijfskrediet aanvragen

Bedrijfskrediet aanvragen

Banken worden steeds strenger en bij het bedrijfskrediet aanvragen voelt vooral het kleinbedrijf dat en men moet op zoek naar alternatieven. Gelukkig is dat beschikbaar in alle soorten en maten!

Effecten van de crisis

Voor Europese ondernemingen zijn de banken de belangrijkste bron van financiering. Dit is niet zo in de Verenigde Staten, waar vermogende investeerders veel geld steken in bedrijfsobligaties. Deze durfkapitalisten of durfinvesteerders steunen de markt voor startende bedrijven intensief. Doordat Europese banken nog altijd de naschokken van de kredietcrisis voelen en hun kapitaalbuffers moeten versterken, zijn ze echter veel minder vrijgevig dan voorheen (voor 2008).

Basel III
De Basel III regeling is vanaf 2010-2011 ingevoerd en zorgt er voor dat banken een hogere kapitaalbuffer moeten aanhouden. Een bank dient daardoor een buffer aan te houden voor het bedrag dat zij uitgeleend hebben. Dit vermindert het debiteurenrisico aanzienlijk, waar veel banken grote problemen mee hadden. Banken verloren hun imago als ‘safe haven’, wat nadelig is voor de totale economie.

Daarnaast wilden zij veelbelovende bedrijven vaak niet ondersteunen, omdat er een groot risico van insolventie aan verbonden is. Door speciale regelingen, die bedoeld zijn om bankkrediet aan bedrijven te stimuleren, zoals het borgstellingskrediet, komt het MKB echter hun langzaam maar zeker uit het dal. Verder werden er ook nieuwe regelgeving omtrent liquiditeit en leverage ingevoerd voor de banken.

Groei
Op de Europese markt was kwartaal 1 van dit jaar sprake van een vreemd verschijnsel: de emissie van bedrijfsobligaties steeg met 38 procent tot 131 miljard euro, terwijl de kredietverlening door banken met 45 procent daalde tot 86 miljard euro (Dealogic cijfers). Het is dus niet alleen bankkrediet dat populair is.

Alternatieven van bedrijfskrediet aanvragen

De beweging naar bedrijfsfinanciering door beleggers in plaats van banken, komt op een moment dat veel beleggers (pensioenfondsen etc.), zeer risicoavers zijn en dus weinig beleggen in staatsobligaties van verzwakte Europese naties, zo schrijft ‘the Wall Street Journal’. Echter zijn bedrijfsobligaties meestal alleen beschikbaar van grotere ondernemingen. Kleinere bedrijven moeten op andere manieren aan hun financiering komen.

De Nederlandse beleidsbepalers hebben door dat het voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) steeds moeilijker is om kleine kredieten los te krijgen bij bancaire instellingen. Mede door deze reden heeft de overheid Qredits opgestart. Startende en kleine ondernemers kunnen van de bank maximaal een van 50.000 euro mét garantstelling van de Staat krijgen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Qredits.

Groei krediet

“Geld wordt duurder en banken mogen minder risico’s lopen. Vooral bij innovatieve bedrijven, waar de risico’s hoog zijn, is de sector noodgedwongen terughoudend”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Boele Staal van de NVB stelde recentelijk in dat Nederlandse bedrijven te afhankelijk zijn geworden van bancaire financiering, waaronder het reguliere rekening-courantkrediet wat vaak de enige financiering is bij vele kleine bedrijven

Volgens Staal stappen in Nederland zelfs grootaandeelhouders die in hun bedrijf willen investeren vaak eerst naar de bank. “In het buitenland wordt vaker gekeken naar eigen geld, partnerschap of investeerderskapitaal.” Gelukkig meldt hij wel dat de kredietkraan ten alle tijde open is gebleven. ‘De kredietgroei in Nederland was in februari 3,7 procent op jaarbasis. Vóór de kredietcrisis was dat 13 à 14 procent. Krimp is er nooit geweest, behalve voor leningen onder de 250.000 euro. Geen bank laat een levensvatbaar bedrijf schieten.”