BBZ regeling krediet

BBZ regeling krediet

Wilt u met een uitkering een bedrijf starten? De BBZ regeling krediet maakt dit voor u mogelijk!

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz, vandaar de naam BBZ regeling krediet),kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:
• startende zelfstandigen met een werkloosheids- of
bijstandsuitkering;
• gevestigde zelfstandige in temporaire financiële nood;
• 55 jarige zelfstandigen en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf ;
• zelfstandigen die hun niet-levensvatbaar bedrijf willen beëindigen.

Voorwaarden BBZ regeling krediet

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een eigen bedrijf wilt starten, dan kunt u voor financiële steun terecht bij het UWV. Door middel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U hebt maximaal een jaar om u onder begeleiding voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. U behoudt in dit jaar uw uitkering, maar u hoeft niet te solliciteren.

U stelt onder andere een bedrijfsplan op. De gemeente bekijkt vervolgens of uw bedrijf kans van slagen heeft. Als dit zo is, kunt u aan de slag als zelfstandige. Uw bijstandsuitkering wordt beëindigd. U kunt dan in aanmerking komen voor een starterskrediet en een periodieke uitkering ter hoogte van de bijstandsuitkering. Als u bent gestart met uw bedrijf, kunnen specialisten u ondersteunen. De gemeente kan instaan voor een deel van deze gemaakte kosten.

Het starten van een eigen onderneming zorgt voor vele kosten. Voor
de extra kosten die u in het voorbereidingsjaar maakt, kunt u bij de gemeente aankloppen. Uw eigen gemeente (uit uw eigen woonplaats) kan voor een renteloze lening van maximaal 2.708 euro zorgen.
Zodra uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat, wordt de lening een
rentedragende lening. In dit voorbereidingsjaar stelt u een ondernemingsplan op

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is handig voor uzelf om het overzicht over uw plannen te behouden. Ook uw financieerder gebruikt dit om inzicht te krijgen in uw plannen. Bij de aanvraag van krediet bij een bank kunt u het ondernemingsplan gebruiken, sterker nog de meeste banken zullen niet in zee met u gaan indien u niet over een ondernemingsplan beschikt. Dit geldt ook voor de BBZ regeling krediet.

Uw ondernemingsplan begint met uw persoonlijke gegevens, waarbij u moet denken aan uw persoonlijke kwaliteiten, uw werkervaring en uw hoogst genoten opleiding. Verder een deel over uw onderneming wat opgesplist kan worden in een deel over uw visie, missie en doelstellingen en een deel over de organisatie van uw administratieproces etc.

Een goede marktanalyse, waarin u blijk geeft van een realistische beeldvorming van de externe omgeving waarin uw bedrijf zal acteren mag ook zeker niet achterwege gelaten worden. En last but not least dient uw financiële plan uiteengezet te worden. Dit is wat banken het allerbelangrijkste deel vinden. Zonder economische knowhow kunt u het beste terecht bij een specialist.

Financiële plan
Het financiële plan begint met het investeringsplan: dit plan biedt een overzicht van wat u nodig heeft om de onderneming te kunnen beginnen.

Financieringsplan: In het financieringsplan zet je op een rijtje hoe je al deze aanloopkosten wilt financieren. Waarschijnlijk redt u het niet met eigen geld. Wellicht is er iemand in uw directe familie- kennissenkring die bereid zijn om u te ondersteunen met geld. Zij kunnen op deze manieren genieten van belastingvoordeel.

Exploitatiebegroting (winst- en verliesrekening): In de exploitatiebegroting zet u de financiële verwachtingen op een rij. U dient een realistische prognose te kunnen maken van uw opbrengsten en kosten in het eerste jaar. Veel voorkomende kosten zijn: belasting, aflossing en rente, evt herinvesteringen en uw privé-uitgaven.