Bankkrediet nodig? Banken hebben genoeg!

U bent een Nederlandse ondernemer en u heeft bankkrediet nodig? De Nederlandse banken hebben genoeg kredietruimte. Lees hier hoe u in aanmerking kunt komen!

Stresstest Nederlandse banken

Deze maand zijn de resultaten van de Europese stresstest naar buiten gekomen, de test die de European Banking Authority uitvoert. Deze test heeft naar voren gebracht dat de kapitaalbuffers van de ‘Grote 4’ (ABN Amro, ING BANK, Rabobank, SNS Reaal) voldoen aan de minimumeis.

Europese banken moeten een kapitaalratio (eigen vermogen afgezet tegen de naar risico gewogen bezittingen) hebben van minimaal 9%. Dit is incluis het buffer voor mogelijk verlies op obligaties. Deze resultaten van de EBA komen uit een vervolg op de stresstest die vorig jaar december werd gehouden. Toen bleek dat 27 EU-banken niet voldeden aan de 9%-eis. Voor ondernemend Nederland is het een goede uitkomst dat dit niet geldt voor onze Big Four. Daardoor hebben zij genoeg ruimte om u als ondernemer van krediet te voorzien.

Groei bankkrediet

De kredietverstrekking aan het bedrijfsleven nam met 8 miljard euro toe in 2012, terwijl particulieren juist 8 miljard euro minder aan krediet kregen dan het jaar daarvoor. Daardoor was er in totaal toch een kleine groei te zien van 0,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De groei was beter dan verwacht werd. De overheid heeft er alles gedaan om het bedrijfsleven te stimuleren. Vandaar dat er onder andere meer geld voor het Borgstellingskrediet beschikbaar wordt gesteld door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit houdt dat de overheid garant staat voor het geld dat een bank aan vooral het MKB verstrekt.

De BKMB regeling (voorheen BBMKB regeling) is zelfs gewijzigd in het voordeel van vooral het Midden- en Kleinbedrijf. Maxime Verhagen, demissionair minister van Economische Zaken, heeft dit jaar het budget voor het Borgstellingskrediet verhoogd van 700 miljoen naar 1 miljard euro. Ook is verder de 50% borgstelling verhoogd naar 80% borgstelling ten minste voor de eerste €250.000. Er kunnen nu ook bestaande MKB bedrijven gebruik maken van een 80% borgstelling door het Ministerie van Economische Zaken voor het bankkrediet.

Voorwaarden bankkrediet

Ondanks de strengere kapitaaleisen,waardoor banken logischerwijs kritischer worden, is het dus mogelijk om als ondernemer aan bankkrediet te komen. Om de kans op krediet groter te maken is het van belang dat u goed voorbereid bent. Een goed en duidelijk ondernemingsplan kan niet ontbreken aan uw voorbereiding. In de jacht op bankkrediet bent u niet de enige, uw plan moet dusdanig onderscheidend zijn dat u de strijd wint.

Ondernemingsplan
Uw ondernemingsplan begint met uw persoonlijke gegevens, waarbij u moet denken aan uw persoonlijke kwaliteiten, uw werkervaring en uw hoogst genoten opleiding. Verder een deel over uw onderneming wat opgesplist kan worden in een deel over uw visie,missie en doelstellingen en een deel over de organisatie van uw administratieproces etc. Een goede marktanalyse, waarin u blijk geeft van een realistische beeldvorming van de externe omgeving waarin uw bedrijf zal acteren mag ook zeker niet achterwege gelaten worden. En last but certainly not least dient uw financiële plan uiteengezet te worden. Dit is wat banken het allerbelangrijkste deel vinden. Zonder economische knowhow kunt u het beste terecht bij een specialist.